Portal Informatyczny PZSS

Portal Informatyczny PZSS

 

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy etap wdrożenia zapowiadanego Portalu Informatycznego PZSS . Nowy system usprawni obieg dokumentów oraz skróci czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji.

Wszyscy zawodnicy otrzymają indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać – w wersji elektronicznej – dokumenty wydane przez PZSS. Niezależnie od wersji elektronicznej wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Obecnie są uruchomione następujące funkcje: podgląd i zarządzanie danymi zawodników, podgląd danych trenerów, danych sędziów, skreślenie zawodnika (zgoda na zmianę barw klubowych), możliwość zapisywania się na egzamin na patent wraz z wniesieniem płatności online, przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki, nadawanie patentu strzeleckiego, pobieranie patentu w wersji elektronicznej.

Trwa również wychwytywanie błędów i nanoszenie poprawek i wkrótce zostanie uruchomione składanie wniosku o nadanie licencji oraz licencja zawodnicza w wersji elektronicznej.

Wkrótce zostaną uruchomione następne funkcje Portalu:

· składanie wniosku o wydanie / przedłużenie licencji klubowej

· składanie wniosku o przedłużanie licencji zawodniczych

· obsługa wniosków o licencję sędziowską

· obsługa wniosków o licencję trenerską

· oraz wiele innych usprawnień.

Nowy Portal zastąpi dotychczasowy system rejestrowania zawodników wstępujących do Klubu. Nowych zawodników należy zgłaszać przez nowy Portal. Wszystkie dane zawodników zarejestrowanych w dotychczasowej bazie danych zostaną przeniesione do nowego Portalu.

W tym etapie wdrożenia Portalu niezwykle ważne jest:

· nadawanie dostępów kierownikom klubów przez Prezesów WZSS oraz

· nadawanie dostępu zawodnikom przez kierowników klubów.

Wszyscy Prezesi WZSS otrzymali dostęp do Portalu oraz możliwość nadawania uprawnień kierownikom Klubów. W sprawach otrzymania dostępu do Portalu prosimy kontaktować się z prezesami WZSS właściwymi terytorialnie dla klubów.

Zawodnicy mogą też zarejestrować się w Portalu samodzielnie; potrzebny do tego będzie pełny numer patentu.

W zakładce Portal na stronie PZSS zostaną wkrótce opublikowane wszelkie informacje dotyczące Portalu m.in.: instrukcje, informacje o nowych wdrożeniach, często zadawane pytania oraz sposoby zgłaszania problemów.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące portalu należy kierować na adres e-mail portal@pzss.org.pl