Kurs przygotowujący do zdania egzaminu na patent strzelecki trwa 3 miesiące.

W skład kursu wchodzą:

1) Wykłady obejmujące m.in. tematykę bezpieczeństwa, sportu strzeleckiego czy prawa odnoszącego się do broni palnej

2) 3 miesiące spotkań praktycznych po 1-2 razy w tygodniu, gdzie zajmujemy się opanowaniem postaw strzeleckich oraz wyrobieniem celności pozwalającej zdać egzamin. Każde ze spotkań trwa około 2 godziny. Kursantowi przysługuje 1100 sztuk amunicji oraz 200 sztuk śrutu, które sukcesywnie wystrzeliwuje w kolejnych tygodniach nauki.  Spotkania praktyczne obejmują naukę posługiwania się wieloma rodzajami broni:

– pistolet pneumatyczny

– karabinek pneumatyczny

– pistolet sportowy

– karabinek sportowy

– strzelba gładkolufowa

– pistolet centralnego zapłonu

– karabinek centralnego zapłonu

 

Skrócony program kursu:

1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS) 

2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym.

3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności.

4. Przepisy sportowe ISSF :

pojęcie – konkurencja strzelecka;
zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania;
opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników

5. Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń.

6. Zajęcia praktyczne:

– pistolet

– karabin

– strzelba gładkolufowa

7. Egzamin próbny.

 

Każdy z naszych kursantów traktowany jest indywidualnie, więc do kursu dołączyć można w dowolnym momencie.